نمونه سوال پیام نور (زبان تخصصي اقتصادومديريت)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

پاورپوینت برنامه ی روزانه ی متعادل

نمونه سوال پیام نور (سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

تحقیق درباره طراحی کارخانه

نمونه سوال پیام نور (سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

تحقیق درباره طراحی انیمیشن در ایران

نمونه سوال پیام نور (سيستمهاي اطلاعاتي مديريت)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

نمونه سوال پیام نور (فراگردتنظيم وكنترل بودجه)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم

نمونه سوال پیام نور (كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

تحقیق درباره طراحي تخصصي صفحات وب

نمونه سوال پیام نور (مباحث ويژه درمديريت دولتي)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

پاورپوینت انواع لباس

تحقیق درباره طراحي ميكسرهاي هيبريدي

نمونه سوال پیام نور (مباني مديريت دولتي 1)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

نمونه سوال پیام نور (مباني مديريت دولتي 2)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

تحقیق درباره طراحي و نماي يك بانك اطلاعاتي

نمونه سوال پیام نور (مديريت تحول سازماني)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

تحقیق درباره طرح پرورش زنبور عسل

پاورپوینت لباس از تولید تا مصرف

نمونه سوال پیام نور (مديريت تطبيقي)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

تحقیق درباره طرح تجاري تاسيس شركت توليد عسل طبيعي پويندگان

تحقیق درباره طرح توليد ژله رويال

پاورپوینت ویژگی های دریاهای ایران

تحقیق درباره طرح كتابخانة الكترونيك سلامت

نمونه سوال پیام نور (مديريت تعاونيها)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

نمونه سوال پیام نور (مديريت شهرداريهاي زمانهاي محلي)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

نمونه سوال پیام نور (مديريت منابع انساني)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

تحقیق درباره علائم حتمي ظهور امام مهدي

تحقیق درباره عاشيق هاي آذربايجان